Letní háčkovaný crop top - návod

Léto se pomalu blíží a nějaké ty kousky nového oblečení se vždy mohou hodit. Co třeba takový letní háčkovaný top?


Letní háčkovaný top - foto


Můžete jej háčkovat jak s ozdobnými obloučky na spodním okraji, tak jen s jemnými pikotkami, jako jsou na okraji košíčků.

Materiál na háčkování letního topu:
  • 100% bavlněná příze Camilla, Catanie apod., případně směs s bambusem
  • háček velikosti 2,5, případně velikosti 2 na šňůrky
Použité zkratky:
PO = pevné oko
ŘO = řetízkové oko
KS = krátký sloupek
DS = dlouhý sloupek
DDS = 2x nahozený dlouhý sloupek (dvojitý sloupek)
pikotka = zde 3 řetízková oka + 1 pevné oko do prvního řetízkového oka

Košíčky pro háčkovaný top

Košíčky zvolíme podle potřebné velikosti – změříme si vzdálenost od místa pod ňadrem po bradavku a takto bude dlouhý i náš počáteční řetízek. Můžete jej uháčkovat i o trošku kratší, protože výsledná práce je trochu pružná. Pro kontrolu, nejmenší velikost se pohybuje kolem 5,5-6 cm, já háčkovala na velikost 6,5 cm. 
Níže přiložené schéma je ilustrační. Počet sloupků (délka počátečního řetízku) odpovídá spíše úplně nejmenší velikosti košíčku, stejně tak počet řad. Systém rozšiřování je však stále stejný, tedy budete pokračovat v dalších řadách dlouhými sloupky a na závěr přidáte mnou dokreslované ozdobné řady.

nákres na háčkování košíčku pro letní top / bikiny plavky
Ilustrační nákres na háčkování košíčku
(počet sloupků, tj. délka počátečního řetízku, i počet řad
 nutné přizpůsobit podle zamýšlené velikosti)


Začátek a 1. řada:
Pro 6,5 cm řetízek jsem začala na 17 ŘO, k tomu přidala 3ŘO místo 1. dlouhého sloupku a následně háčkujeme do řetízku zpět od 4. oka po 1 DS do každého, až se dostaneme na začátek řetízku.
Do krajního oka (už zde máme 1DS), přidáme ještě další 3DS, 2ŘO a pokračujeme z druhé strany řetízku – 4DS do prvního oka a následně po 1DS do každého, až se dostaneme na druhý konec.
Doporučuji si vždy pečlivě kontrolovat, že máte na obou stranách stejný počet sloupků. V mém případě to bylo 21.

2. řada: začneme opět na 3ŘO místo 1.DS, práci otočíme a háčkujeme zpět 1DS do každého (u mně tedy 21 DS). Do mezery ze 2ŘO (zde se bude tvořit horní špička trojúhelníkového košíčku) vháčkujeme 2DS + 2ŘO + 2DS a pokračujeme opět po druhé straně zpět 1DS do každého.
(U mne tedy vznikla řada 23DS na každé straně – pro kontrolu.)

3. a další řadu háčkujeme analogicky. Vždy 1DS do každého a na špičce 2DS+2ŘO+2DS.

Pro bikiny stačí méně řad, ale v případě topu, který má pěkně zahalit, jsem uháčkovala celkem 9 řad pomocí DS a následně jsem přidala ještě ozdobný okraj. Opět doporučuji vyzkoušet a přidat řady podle vaší vlastní velikosti.

Ozdobný okraj:
10. řada: 3ŘO místo 1. DS, 1ŘO, 1 sloupek přeskočíme, 1DS do dalšího, 1ŘO... A takto opakujeme  dál vždy 1DS do každého druhého + 1ŘO. Ve špičce háčkujeme do mezery 1DS + 2ŘO + 1DS.

11. řada: Nyní po horním okraji háčkujeme ozdobné pikotky takto: [Posun pomocí 1PO do mezery, 3ŘO, 1PO do mezery, 1PO posun nad DS].  Toto opakujeme dál po celém obvodu.

Košíček na háčkovaném letním topu


Spodní pruh kolem hrudníku

Spodní pruh háčkujeme opět v individuální délce, podle obvodu hrudníku. Můžete zvolit velikost kolem celého hrudníku nebo kratší na šněrování, jako v našem případě. Proto tu nebudu uvádět přesný počet sloupků, ale pouze vzor. Pozor, materiál je nakonec pružný! S tím je nutno při stanovení šířky počítat. My počítaly s mezerou na zádech cca 10-15 cm, ale po utažení šněrování vyšlo v podstatě bez mezery. Doporučuji proto uháčkovat dlouhý řetízek a ten napnout kolem hrudníku pro lepší představu.
Propočítání počtu sloupků spodního dílu pro variantu B (ozdobný okraj s obloučky)

Když víme zamýšlenou šířku a přepočteme si ji na počet ŘO (ať již podle úvodního řetízku na košíčku nebo když jsme si ji vyzkoušeli na míru na řetízku), je potřeba si tento počet uzpůsobit na vzor.
Pokud budete háčkovat top i včetně spodních okrasných obloučků (varianta B), tak je důležité propočítat počet ok spodní části tak, aby vám obloučky pěkně vyšly. Každý oblouček vychází na šíři 12 sloupků. Pro váš počet sloupků na šíři to znamená následující: pokud má na předním středu vycházet střed ozdobného obloučku, tak počítejte buď, aby Vám vycházel lichý násobek obloučků (lichý násobek 12 sloupků), a nebo na krajích doplníte nevycházející sloupky jen okrasnými pikotkami, obdobně jako jsou na okraji košíčků. Dobré předem propočítat a vyjasnit si, aby Vám vše pak pěkně vyšlo symetricky. 
Například:
a) 180 sloupků : 12 = 15 obloučků – Vyjdou mi celé obloučky a zároveň jeden symetricky na předním středu. Háčkuji tedy po celé šířce obloučky.
b) 168 sloupků : 12 = 14 obloučků, ale chci mít 1 na předním středu, tzn. na okrajích by my vycházely jen ½ obloučků. Proto začnu řadu háčkováním ozdobných pikotek (1KS, 3ŘO + 1PO do prvního, 1KS) v prvních 6 sloupcích (tedy celkem 2x) a až pak začnu s ozdobnými obloučky. Analogicky na druhém konci pak do posledních 6 sloupků uháčkuji opět jen ozdobné pikotky.

Protože budeme hned spolu s háčkováním první řady připojovat i košíčky, je potřeba si práci rozpočítat následovně:
Celkový počet sloupků spodního dílu nejprve vydělíme 2, abychom získali předpokládaný přední střed (mezi košíčky). Od tohoto odečteme šířku košíčku tak, že na každou řadu na košíčku, včetně „okének“, budeme počítat 2 sloupky, na poslední „pikotkovou“ jen 1 sloupek. Tyto sloupky musíme odečíst, abychom získali počet sloupků, o které musíme práci do každé strany na boku a dozadu rozšířit.

Příklad: 180 sloupků celý obvod : 2 = 90 sloupků
Háčkovala jsem 9 plných řad + 1 řadu s okénky + 1 s pikotkami. To je celkem šíře 20 řad x 2 sloupky + 2 řady (pikotkové) x 1 sloupek. Celkem tedy jeden košíček znamená 40+2 = 42 sloupků na spodním dílu.
90 – 42 = 48 sloupků, o které musím práci na každou stranu od košíčků rozšířit. To bude délka řetízku, který přiháčkujeme ke každému z košíčků.

Jdeme háčkovat spodní díl topu:

V dalším kroku si od vnějšího spodního kraje obou košíčků uháčkujeme řetízky o výše vypočteném počtu řetízkových ok. (tedy u našeho příkladu 48 ŘO).

Na vnější spodní okraj košíčku přiháčkujeme řetízek
 potřebné délky pro rozšíření


1. řada pruhu:  Na konci řetízku, který navazuje na pravý košíček, přidáme 3ŘO (místo 1.DS) a od 4. ŘO se vracíme pomocí 1DS do každého ŘO, až se dostaneme ke košíčku. U košíčku vháčkujeme 1DS do krajní pikotkové řady, 2DS do okénka a dále 2DS pod každý první (vodorovně položený) sloupek řady. Až se dostaneme na konec spodního okraje pravého košíčku. Nyní vezmeme levý košíček a hned pokračujeme 1DS do pikotkové řady, 2DS do okénka, 2DS do každé řady po spodní hraně košíčku, až se dostaneme k řetízku na druhé straně, kde pokračujeme opět 1DS do každého ŘO.
Poznámka: U napojení košíčků se nám budou sloupky mírně rozvírat, ale to při závěrečném začišťování zapošijeme.
Takto máme celou práci spojenou a již pokračujeme kompletním spodním pruhem. Na začátku řady vždy 3ŘO místo 1.DS a práci otáčíme.

2. a 3. řada spodního dílu: 1DS do každého sloupku.
4. a 5. řada: okénka (1DS do každého druhého + 1ŘO)
6. - 8.  řada: 1 DS do každého
9. a 10. řada: okénka (1DS do každého druhého + 1ŘO)
11. - 13. řada: 1 DS do každého
14. řada: okénka (1DS do každého druhého + 1ŘO)

15. řada:
Varianta A – méně zdobná: Po celém spodním okraji přidáme ozdobné pikotky, jako jsou po obvodu košíčků.
Varianta B – větší ozdobné obloučky: Pokud vám vychází počet sloupků po vydělení 12 (šíře obloučku) jako liché číslo, budete rovnou háčkovat v 15. a 16. řadě obloučkový vzor.
Pokud vám však počet nevychází takto přesně, nejdříve si do poloviny nadbytečných ok uháčkujeme ozdobné pikotky, jak jsem popisovala na začátku návodu k pruhu. Pak pokračujeme obloučky:
Pro obloučky háčkujeme viz schéma: [3ŘO, přeskočíme 1 okénko a do mezery následujícího okénka vháčkujeme 1KS; 2 ŘO; přeskočíme 1DS a do dalšího DS vháčkujeme (1DS + 3ŘO + 1 DS); 2ŘO; 1KS do mezery druhého okénka; 3ŘO; 1KS až do druhého DS]. Toto opakujeme. 
Pokud jsme začínali pomocí pikotek, tak i na zbylém stejném počtu sloupků uháčkujeme pikotky i na druhém konci.

16. řada (varianta B): Háčkujeme již jen do části s obloučky.
1KS do KS, nyní skupinka, která se bude celá háčkovat do mezery ze 3ŘO, která je mezi 1 a 1DS uprostřed základu obloučku minulé řady (vyznačila jsem v 15. řadě červeně). Tato skupinka bude následující: [1ŘO, 1DDS, pikotka ze 3ŘO+1PO do prvního ŘO, dále 6x (1DS + pikotka), 1DDS, 1ŘO];  Následuje opět 1KS do KS (nad DS - vyznačeno modře), a další skupinka obloučku atd..

Nákres schématu háčkování spodního pruhu
Schéma na háčkování spodního dílu letního topu


Svislý okraj spodního dílu na zádech můžete na závěr obháčkovat také ozdobnými pikotkami pro zpevnění a sjednocení vzhledu.
Ramínka a šňůrka/zapínání:

Pro ramínka jsem zvolila cca 50 cm dlouhé šňůrky z řetízku + 1 řady KS. Pro větší pevnost jsem použila menší háček – velikost 2 a přišijeme je zevnitř do špičky košíčků.
Na zadní šněrování jsem uháčkovala jen obyčejný řetízek, který jsem cik-cak protáhla na zádech pro spojení obou dílů a utažení. (není nafoceno). Případně, pokud budete mít spodní díl přes celá záda, můžete přidat zapínání na knoflíčky, patentky nebo háčky

Košíčky jsem vypodložila, aby skrze ně nebylo vidět. V galanterii se prodávají přímo vycpávky do podprsenky. Já si vytvořila vycpávky doma z jedněch starých.Pak stačí jen vše zapošít a přišít a můžete vyrazit.

Jak se Vám návod líbí? Za zpětnou vazbu jsem vždy moc ráda! 
Pokud byste měly nějakou připomínku nebo dotaz, napište mi na krasnebydleni.dn @ gmail.com.

Autorská práva: Další sdílení návodů lze pouze bezplatně a to za podmínky odkazu na tento blog a autorku. Děkuji za pochopení. Dana
Prohlédněte si i jiné návody a inspirace na handmade tvoření:

Ovečka - obal na vajíčko
(podle Drahušky Styblíkové)

12+1 návodů na háčkované kraslice / vajíčka

Duhová ovečka z Déčka (podle Drahušky)

Háčkovaný kruh se zvonkem podle paní Drahušky Styblíkové

Háčkovaný dárkový pytlíček - Velikonoční zajíček

Háčkovaná slepička

13 návodů na háčkované podtácky,
prostírky, podšálky pod hrnečky

3 návody na háčkované velikonoční prostírání s motivy zvířátek

Návod na háčkované srdíčko

Návod na velmi jednoduchou háčkovanou sovičku

Háčkovaný košíček na vajíčko

Košíček na velikonoční vajíčka - zajíček ušáček

12 návodů na háčkované zvonečky

6 návodů na vánoční obháčkované záclonové kroužky (kroužky z PET lahví)

Háčkované vločky - 5 návodů
s popisem a fotopostupem

4 háčkované hvězdičky - návod s postupem

6 návodů na háčkované stromečky

6 návodů na háčkované záložky (květina, srdíčko a další)

Podzimní háčkovaný věnec s ježkem a dýní

7 návodů na háčkované podzimní listy

Háčkovaná kabelka / psaníčko

Háčkovaná Zlatonka - famfrpálový okřídlený míček

Návod na létající klíč
(Harry Potter a Kámen mudrců)

Jednoduchá pletená čepice z Himalaya Everyday Big – hráškový vzor

Pletený medvídek podle Drahušky

Jak uplést dětskou čepici? Návod na chlapeckou pletenou čepici se šálou

Malý háčkovaný tygr

Háčkované srdíčko / srdíčková záložka (pod č.4)

Háčkované ochranné návleky na nohy nábytku / židlí

3 háčkované kabelky z šestiúhelníků – návod s fotopostupem zdarma

Háčkovaná žabka

Háčkovaná žirafa

Háčkované podkovičky

Háčkovaný svetr ze čtverců

Háčkovaný letní crop top

Filetové háčkování: Jarní a velikonoční dekorace do okna

Háčkovaná medúza - návod

Háčkovaná dečka se vzorem čtyřlístku

Pletené bezprsté rukavice - snadné pletené návleky

Další návody na tvoření:

Konverzace

0 comments:

Okomentovat

Za Vaše komentáře jsem vždy moc ráda. Neváhejte se podělit se svými zkušenostmi či výrobky!

PS: Vzkaz pro kolegy marketéry - linkbuildery:
Máte-li zájem o zpětný odkaz ze článku/ komentáře, případně i celý prostor pro váš článek, prosím ozvěte se mi PŘEDEM přes e-mail. Spolupráce je po dohodě možná, ale pro kvalitu webu ji reguluji. Umělé anonymní komentáře mající za cíl jen získání odkazu ale beru jako spam a takové nebudou zveřejněny.
Děkuji za pochopení, Dana